11
lip

Awaria stanowisk nr 3 i 4 na stacji ścieków dowożonych [Aktualizacja]

Otwockie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. informuje, że stanowiska nr 3 i 4 na stacji zlewnej ścieków dowożonych jest nieczynne do momentu usunięcia powstałej awarii. OPWiK Sp. z o.o. dołoży wszelkich starań, aby usunąć awarię w jak najkrótszym czasie.

Aktualizacja 11.07.2023, 20:00 – Awaria została usunięta. Stanowiska są ponownie czynne.