04
lip

Awaria stanowiska nr 3 na stacji ścieków dowożonych [Aktualizacja]

Otwockie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. informuje, że stanowisko nr 3 na stacji zlewnej ścieków dowożonych jest nieczynne do momentu usunięcia powstałej awarii. OPWiK Sp. z o.o. dołoży wszelkich starań, aby usunąć awarię w jak najkrótszym czasie.

Aktualizacja 05.07.2023, 12:50 – Awaria została usunięta. Stanowisko jest ponownie czynne.