12
sty

Bardzo dobra jakość wody w otwockich wodociągach.