Bardzo dobra jakość wody w otwockich wodociągach.

Szanowni Klienci.

Otwockie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. publikuje, raport z oceny jakości wody w otwockich wodociągach wykonany przez Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Otwocku

 

Author: Mariusz Wieliczko

Share This Post On
Do NOT follow this link or you will be banned from the site!

Administratorem danych osobowych jest Otwockie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. z siedzibą w Otwocku, ul. Karczewska 48, 05-400 Otwock.

Kontakt z Administratorem jest możliwy pisemnie na adres Otwockie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o., ul. Karczewska 48, 05-400 Otwock.

Ponadto, kontakt z Inspektorem Ochrony Danych, w każdej sprawie dotyczącej przetwarzania danych osobowych, możliwy jest  poprzez e-mail opwik@opwik.com