Pozwolenia na działanie PSZOK dla miasta Otwocka

Wybudowany w ramach projektu pn. „Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych dla miasta Otwocka” nr POIS.02.02.00-00-0007/19

  1. OPWiK Sp. z o.o. uzyskał z dniem 03.08.2022 r. pozwolenie na użytkowanie PSZOK na terenie działek nr ew. 46/14 obr.129 przy ul. Kraszewskiego w Otwocku:

    Decyzja nr 76/2022 z dnia 29.07.2022 r. Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Otwocku.


  2. OPWiK Sp. z o.o. uzyskał z dniem 09.09.2022 pozwolenie na zbieranie i przetwarzanie odpadów na PSZOK na terenie działek nr ew. 46/14 obr.129 przy ul. Kraszewskiego w Otwocku:

    Decyzji Nr 334/2022 z dnia 09.09.2022 r.  Starosty Otwockiego.

OPWiK

Administratorem danych osobowych jest Otwockie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. z siedzibą w Otwocku, ul. Karczewska 48, 05-400 Otwock.

Kontakt z Administratorem jest możliwy pisemnie na adres Otwockie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o., ul. Karczewska 48, 05-400 Otwock.

Ponadto, kontakt z Inspektorem Ochrony Danych, w każdej sprawie dotyczącej przetwarzania danych osobowych, możliwy jest  poprzez e-mail opwik@opwik.com