Informacja w sprawie wyboru nowego Prezesa OPWiK

Informujemy, że w dniu 07.09.2020r.   Rada Nadzorcza Otwockiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji  Sp. z o.o. dokonała wyboru nowego Prezesa Zarządu spółki.


Stanowisko to obejmie Pan Robert Świątkiewicz, absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. W 2003 r. ukończył aplikację prokuratorską, od 2005 r. posiada uprawnienia radcy prawnego. Wieloletni pracownik administracji samorządowej i rządowej, zatrudniony m. im. Urzędzie Miasta Zamościa, Urzędzie Miasta Ząbki i Urzędzie Miasta i Gminy Wołomin, a także Głównym Urzędzie Miar w Warszawie, w których piastował samodzielne i kierownicze stanowiska. Od 2009 r. związany zawodowo z Przedsiębiorstwem Wodociągów i Kanalizacji w Ząbkach sp. z o.o., w którym ostatnio zajmował stanowisko radcy prawnego. Interesuje się optymalizacją i standaryzacją procesów zarządzania przedsiębiorstw, nowoczesnymi narzędziami odczytu danych wodomierzy, elektronicznym obiegiem dokumentów oraz systemami informacji przestrzennej.

Panu Prezesowi życzymy powodzenia w trudach zarządzania Spółką.

Author: Karol Cała

Share This Post On
OPWiK

Administratorem danych osobowych jest Otwockie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. z siedzibą w Otwocku, ul. Karczewska 48, 05-400 Otwock.

Kontakt z Administratorem jest możliwy pisemnie na adres Otwockie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o., ul. Karczewska 48, 05-400 Otwock.

Ponadto, kontakt z Inspektorem Ochrony Danych, w każdej sprawie dotyczącej przetwarzania danych osobowych, możliwy jest  poprzez e-mail opwik@opwik.com