Komunikat o zmianie adresu Spółki

Uprzejmie informujemy, że Otwockie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. zmieniła adres Spółki z dotychczasowego to jest: ul. Karczewska 48, 05-400 Otwock, na następujący: ul. Józefa Ignacego Kraszewskiego 1, 05-402 Otwock.

W związku z powyższym, prosimy kierować wszelką korespondencję na nowy adres.

Jednocześnie informujemy, że do momentu odwołania będą funkcjonować dwa biura podawcze i obsługi klienta tj. przy ul.  Karczewskiej 48 w Otwocku i przy ul. Józefa Ignacego Kraszewskiego 1 w Otwocku.

Wszelkie sprawy związane z realizacją przyłączy i sieci wod.-kan. oraz zawieraniem umów na dostawę wody i odbiór ścieków i opłatami należy uzgadniać w biurze obsługi klienta przy ul. Karczewskiej 48 w Otwocku, zaś pozostałe sprawy w biurze obsługi klienta przy ul. Józefa Ignacego Kraszewskiego 1 w Otwocku.

Author: jan

Share This Post On
OPWiK

Administratorem danych osobowych jest Otwockie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. z siedzibą w Otwocku, ul. Karczewska 48, 05-400 Otwock.

Kontakt z Administratorem jest możliwy pisemnie na adres Otwockie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o., ul. Karczewska 48, 05-400 Otwock.

Ponadto, kontakt z Inspektorem Ochrony Danych, w każdej sprawie dotyczącej przetwarzania danych osobowych, możliwy jest  poprzez e-mail opwik@opwik.com