Elektroniczna Skrzynka Podawcza

Adres Elektronicznej Skrzynki Podawczej (ESP) OPWiK Sp. z o.o. na ePUAP:

/OPWIK_OTWOCK/SkrytkaESP

W celu skorzystania z ESP niezbędne jest posiadanie indywidualnego konta na platformie ePUAP oraz elektronicznego certyfikatu kwalifikowanego lub profilu zaufanego na ePUAP w celu podpisywania przesyłanych dokumentów.

Telefon Alarmowy