14
maj

Pomoc OPWiK Sp. z o.o. w usuwaniu skutków pogorszenia jakości wody i spadku jej ciśnienia w sieci w Celestynowie

Zakład Gospodarki Komunalnej w Celestynowie zwrócił się do Otwockiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. o pomoc w usuwaniu skutków pogorszenia jakości wody w Gminie Celestynów, ze względu na wystąpienie w bakterii z grupy coli i spadku jej ciśnienia w sieci.

W ramach dobrej współpracy międzygminnej, opartej m.in. na wsparciu pomiędzy przedsiębiorstwami wodociągowymi, OPWiK Sp. z o.o. przetransportowała i użyczyła przewoźne zbiorniki, na potrzeby tymczasowego zaopatrzenia mieszkańców sąsiedniej gminy w wodę.