15
maj

Prace konserwacyjne na sieci wodociągowej w ul. Kochanowskiego w dniu 16.05.2024

Szanowni Państwo,

W dniu 16.05.2024, w godzinach od 10:30 do 13:00, zostaną przeprowadzone roboty konserwacyjne na sieci wodociągowej w ul. Kochanowskiego. Na okres prac zostanie wstrzymana dostawa wody do posesji znajdujących się przy ul. Kochanowskiego na odcinku od ul. Reymonta do ul. Klonowej, oraz na ul. Klonowej od posesji nr 5 do ul. Kochanowskiego.

Po zakończeniu robót zostanie przeprowadzone płukanie tego odcinka sieci. W związku z zaistniałą sytuacją, w rejonie ww. ulic może pojawić się osad w wodzie dostarczanej. W sytuacji utrzymywania się pogorszonej jakości wody prosimy o kontakt pod numer alarmowy – (22) 779 48 78.