02
lip

Roboty konserwacyjne w ul. Piastowej w dniu 02.07.2024

Szanowni Państwo,

W związku z robotami konserwacyjnymi na sieci wodociągowej, w dniu 02.07.2024, w godzinach 10:00-13:00 zostanie wstrzymana dostawa wody do ul. Piastowej, na odcinku od ul. Szkolnej do ul. Staszica. Po zakończeniu robót zostanie przeprowadzone płukanie tego odcinka sieci, przez co rejonie ww. ulic może pojawić się osad w wodzie dostarczanej.
W sytuacji utrzymywania się pogorszonej jakości wody prosimy o kontakt pod numer alarmowy – (22) 779 48 78. Za wynikłe z tego powodu niedogodności przepraszamy.