Zarządzenie nr 03/05/2019r. – w sprawie obowiązywania ceny za 1m3 ścieków dowożonych do stacji zlewnej OPWiK

Zarządzenie nr 03/05/2019r. - w sprawie obowiązywania ceny za 1m3 ścieków dowożonych do stacji zlewnej OPWiK przy ul. Kraszewskiego 1, wchodzące z życiem w dniu 01.06.2019r.

Załącznik:

Zarządzenie nr 03_05_2019

Author: Michał Pietruczyk

Share This Post On
Do NOT follow this link or you will be banned from the site!

Administratorem danych osobowych jest Otwockie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. z siedzibą w Otwocku, ul. Karczewska 48, 05-400 Otwock.

Kontakt z Administratorem jest możliwy pisemnie na adres Otwockie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o., ul. Karczewska 48, 05-400 Otwock.

Ponadto, kontakt z Inspektorem Ochrony Danych, w każdej sprawie dotyczącej przetwarzania danych osobowych, możliwy jest  poprzez e-mail opwik@opwik.com