28
kwi

Zmiany w przyjmowaniu próbek przez Laboratorium w dniu 02.05.2023

Szanowni Państwo,

W związku ze zbliżającymi się dniami wolnymi od pracy tj. 01.05.2023 oraz 03.05.2023 informujemy, iż w dniu 02.05.2023 Laboratorium nie będzie przyjmować próbek wody do badań mikrobiologicznych. Powyższe podyktowane jest metodyką badań i wymaganym czasem na realizację badań mikrobiologicznych.

Jednocześnie informujemy, że oznaczenia fizykochemiczne wody będą wykonywane przez Laboratorium w dniu 02.05.2023 bez zmian (próbki przyjmowane w godzinach 7.00 – 11.00).