Awaria odcinka wodociągu w Otwocku w ulicy Okrzei (róg ul. Rybnej)

Szanowni Państwo,

Niniejszym informujemy, że w Otwocku, w ul. Okrzei (róg ul. Rybnej) wystąpiła awaria odcinka sieci wodociągowej. Wobec powyższego zmuszeni byliśmy do wstrzymania dostaw wody w. ul. Okrzei na odcinku od ul. Malborskiej do ul. Rybnej. 

 

Awaria została usunięta, wznowiono dostawę wody.

Author: Karol Cała

Share This Post On
Do NOT follow this link or you will be banned from the site!

Administratorem danych osobowych jest Otwockie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. z siedzibą w Otwocku, ul. Karczewska 48, 05-400 Otwock.

Kontakt z Administratorem jest możliwy pisemnie na adres Otwockie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o., ul. Karczewska 48, 05-400 Otwock.

Ponadto, kontakt z Inspektorem Ochrony Danych, w każdej sprawie dotyczącej przetwarzania danych osobowych, możliwy jest  poprzez e-mail opwik@opwik.com