AWARIA SIECI WODOCIĄGOWEJ OTWOCK UL. ŹRÓDLANA

AWARIA SIECI WODOCIĄGOWEJ  OTWOCK UL. ŹRÓDLANA

W dniu 11.12.2018 r  ok. godz. 14,30 zgłoszono wyciek wody z sieci wodociągowej w ul. Źródlanej w Otwocku. Powyższe spowodowane jest wystąpieniem awarii przewodu wodociągowego z rur żeliwnych Dn 100 mm w ul. Źródlanej. Wobec powyższego zamknięto dopływ wody dla odbiorców z w/w ulicy a brygada OPWiK Sp z o.o. przystąpiła do usuwania wycieku.  Przywrócenie dostawy wody przewidujemy w dniu dzisiejszym ok. godz. 18,00.  Za zaistniałą sytuację odbiorców z ul. Źródlanej przepraszamy.

 

Author: Administrator

Share This Post On
Do NOT follow this link or you will be banned from the site!

Administratorem danych osobowych jest Otwockie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. z siedzibą w Otwocku, ul. Karczewska 48, 05-400 Otwock.

Kontakt z Administratorem jest możliwy pisemnie na adres Otwockie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o., ul. Karczewska 48, 05-400 Otwock.

Ponadto, kontakt z Inspektorem Ochrony Danych, w każdej sprawie dotyczącej przetwarzania danych osobowych, możliwy jest  poprzez e-mail opwik@opwik.com