Umowy podpisane w ramach realizacji projektu


Umowy podpisane w ramach realizacji projektu pn. „Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych dla miasta Otwocka” nr POIS.02.02.00-00-0007/19

 

  1. W dniu 05.08.2020r. pomiędzy Otwockim Przedsiębiorstwem Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o., a Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie podpisana została umowa o dofinansowanie  przedsięwzięcia w ramach projektu „Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych dla Miasta Otwocka” nr POIS.02.02.00-00-0007/19 w ramach działania 2.2 Gospodarka odpadami komunalnymi oś priorytetowa II Ochrona Środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020

 

  1. W dniu 10.02.2021r. Otwockie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. zawarło umowę z firmą MTM Budownictwo sp. z o.o. z siedzibą w Tarnowie na zaprojektowanie i wykonanie robót budowalnych dla inwestycji „Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych dla Miasta Otwocka”

 

  1. W dniu 09.06.2021r. Otwockie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. podpisało umowę z firmą HTS sp. z o.o. z siedzibą w Rzeszowie na pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu dla projektu „Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych dla Miasta Otwocka”
Do NOT follow this link or you will be banned from the site!

Administratorem danych osobowych jest Otwockie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. z siedzibą w Otwocku, ul. Karczewska 48, 05-400 Otwock.

Kontakt z Administratorem jest możliwy pisemnie na adres Otwockie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o., ul. Karczewska 48, 05-400 Otwock.

Ponadto, kontakt z Inspektorem Ochrony Danych, w każdej sprawie dotyczącej przetwarzania danych osobowych, możliwy jest  poprzez e-mail opwik@opwik.com