EuroCertyfikat 2009 dla OPWiK

Wodociągi otwockie, noszące dziś nazwę Otwockie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z .o.o. należą do nielicznych przedsiębiorstw, o ponad 90-letniej tradycji świadczenia usług mieszkańcom miasta Otwocka i gmin ościennych.


"Fakty" magazyn gospodarczy pisze - Wymóg konkurencyjności wymusza na przedsiębiorcach nie tylko zintensyfikowane działania na rzecz osiągnięcia miejsca w rynkowej czołówce. Aby ich zapewnienia o wysokiej jakości i pozycji lidera nie były bez pokrycia, pomocą służy EuroCertyfikat.

EuroCertyfikat to Europejski Certyfikat potwierdzający wysoki poziom, jaki reprezentuje dana firma poprzez oferowane produkty lub usługi. To znaczący sygnał dla klientów i kontrahentów o standardach funkcjonowania firmy w określonym zakresie działalności, pozwalający na postrzeganie jej jako wiarygodnego partnera biznesowego. Dokument ma informować, że jego zdobywca działa zgodnie z prawem europejskim i przyjętymi standardami biznesowymi, jak również bez zarzutu wywiązuje się ze zobowiązań wobec instytucji państwowych.

Certyfikat 2009

Certyfikat 2009


Kandydatów do uzyskania EuroCertyfikatu nominuje Polskie Stowarzyszenie Doradcze i Konsultingowe, które dokonuje wstępnej oceny firmy lub instytucji. Informacja o nominacji trafia do spółki Eurofirma Media - organizatora konkursu EuroCertyfikat, który analizuje wymagane dane udostępnione przez firmę, służące ocenie poziomu kandydata. Droga do uzyskania EuroCertyfikatu prowadzi przez audyt, którego pomyślne przejście świadczy o przychylnej opinii właściwego panelu  ekspertów. Dopiero wówczas uczestnik konkursu awansuje do rangi laureata.

EuroCertyfikat - Certyfikat Wiarygodności Firmy/Instytucji to pomocny dokument dla wszystkich podmiotów, które w warunkach wolnego rynku dążą do potwierdzenia własnej rzetelności. W wyniku trzystopniowej oceny dokonywanej przez specjalistów z dziedziny prawa, zarządzania i księgowości firma zyskuje status wiarygodnego partnera, a jej partnerzy gwarancję uczciwości prowadzonych transakcji.

Wywiad przeprowadzony przez redaktora czasopisma "Fakty" z Prezesem OPWiK Sp. z o.o. Mieczysławem Kostyrą:

Prezes Mieczysław Kostyra

Prezes Mieczysław Kostyra

"Co złożyło się na przyznany OPWiK Eurocertyfikat 2009?

- To przede wszystkim certyfikat wiarygodności. Oceniając firmy, brano pod uwagę wyniki ekonomiczne i inwestycje. Na tym polu mamy spore osiągnięcia. Od 2007 roku realizujemy ogromne inwestycje dla Otwocka. Wraz z prezydentem miasta - beneficjentem kontraktów - wykonujemy projekty na kwotę około 220 mln w ramach Funduszu Spójności: realizujemy około 200 km nowych sieci kanalizacji i wodociągów, budujemy nowoczesną stację uzdatniania wody, dobiegają końca modernizacje już istniejących stacji uzdatniania wody, a ponadto ukończyliśmy hermetyzację oczyszczalni ścieków.
  Duże znaczenie miało przekształcenie firmy w 2007 roku z zakładu budżetowego w spółkę ze 100-proc. udziałem gminy Otwock, od którego zaczął się faktyczny rozwój. Od tego momentu, mając osobowość prawną, mogliśmy realizować zewnętrzne zadania inwestycyjne, jak i podejmować samodzielne inwestycje w firmie, pomnażając zasoby. Za nasz sukces uważam też wzrost zatrudnienia w dobie kryzysu oraz nową jakość spojrzenia na pracę zespołową.

Na czym polegał proces zmian w tym obszarze?

- W 2008 roku w spółce zaszły duże zmiany mentalnościowe. Zaczęliśmy pracować nad tym, żeby personel tworzyli nie wykonawcy, lecz twórcy bez wyjątku uczestniczący w procesie realizacji wspólnych zadań, biorący odpowiedzialność za ich wynik. Cieszy mnie, że pracownicy każdego dnia uczą się, że praca nie kończy się na 8 godzinach, lecz wymaga myślenia przez 24 godziny. W taki personel warto inwestować.

Z czego jest pan najbardziej dumny na przestrzeni tych 2 lat?

- Sukcesem są wszystkie inwestycje, jednak nie byłoby mowy o tylu dokonaniach, gdyby nie władze gminy, które dają zarządowi zielone światło, oraz wsparcie i pragmatyzm prezydenta Otwocka. Obok wzorowej współpracy do osiągnięć spółki zaliczyłbym certyfikat PCA na badanie wody i ścieków w naszym nowocześnie wyposażonym laboratorium, pozytywny wynik finansowy przy zachowaniu płac oraz świadczenie usług na poziomie średniej krajowej ceny. Ponadto niezmiennie od lat jestem wierny określonemu stylowi pracy, który wprowadziłem w życie na początku naszej działalności, a mianowicie, że firma użyteczności publicznej ma służyć przede wszystkim ludziom.

OPWiK

Administratorem danych osobowych jest Otwockie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. z siedzibą w Otwocku, ul. Karczewska 48, 05-400 Otwock.

Kontakt z Administratorem jest możliwy pisemnie na adres Otwockie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o., ul. Karczewska 48, 05-400 Otwock.

Ponadto, kontakt z Inspektorem Ochrony Danych, w każdej sprawie dotyczącej przetwarzania danych osobowych, możliwy jest  poprzez e-mail opwik@opwik.com