29
maj

Informacja dotycząca przyjmowania próbek mikrobiologicznych w dniach 5 – 7 czerwca 2023

Szanowni Państwo,
W związku ze zbliżającym się dniem wolnym od pracy tj. 08.06.2023 (Boże Ciało) informujemy, iż w dniach 05.06.2023 – 07.06.2023 Laboratorium nie będzie przyjmować próbek wody do badań mikrobiologicznych.
Powyższe podyktowane jest metodyką badań i wymaganym czasem na realizację badań mikrobiologicznych.
Jednocześnie informujemy, że oznaczenia fizykochemiczne wody będą wykonywane przez Laboratorium w dniach 05.06.2023 – 07.06.2023 oraz 09.06.2023 bez zmian (próbki przyjmować będziemy w godzinach 7.00 – 11.00).