03
lis

Informacja – kolejny termin rozprawy

OPWiK sp. z o.o. informuje, iż przed Sądem Okręgowym Warszawa-Praga w Warszawie toczy się sprawa karna przeciwko byłem prezesowi zarządu OPWiK sp. z o.o. Mieczysławowi Kostyrze o przestępstwo stypizowane w art. 296 par. 1 k.k. (wyrządzenie szkody w obrocie gospodarczym) w której OPWiK sp. z o.o. jest oskarżycielem posiłkowym.

Kolejny termin rozprawy został wyznaczony na dzień 19 grudnia 2023 roku.