02
paź

Informacja dotycząca przyjmowania próbek ścieków w dniu 4 października 2023

Szanowni Państwo,
Informujemy, iż w dniu 04.10.2023 (środa) Laboratorium nie będzie przyjmować próbek ścieków do analiz.
Powyższe podyktowane jest wymaganą realizacją procedur wewnętrznych Laboratorium.
Jednocześnie informujemy, że oznaczenia fizykochemiczne i mikrobiologiczne wody będą wykonywane przez Laboratorium w tym dniu bez zmian (próbki przyjmować będziemy w godzinach 7.00 – 11.00).