Informacja o możliwości czasowego pojawienia się osadu w wodzie

W związku z prowadzonymi pracami eksploatacyjnymi, polegającymi na płukaniu sieci wodociągowej w rejonie i na terenie osiedla Ługi, w niektórych punktach odbioru może czasowo pojawić się osad w dostarczanej wodzie. Za powstałe niedogodności uprzejmie przepraszamy.

Author: jan

Share This Post On
OPWiK

Administratorem danych osobowych jest Otwockie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. z siedzibą w Otwocku, ul. Karczewska 48, 05-400 Otwock.

Kontakt z Administratorem jest możliwy pisemnie na adres Otwockie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o., ul. Karczewska 48, 05-400 Otwock.

Ponadto, kontakt z Inspektorem Ochrony Danych, w każdej sprawie dotyczącej przetwarzania danych osobowych, możliwy jest  poprzez e-mail opwik@opwik.com