Planowany przegląd techniczny sieci wodociągowej w Otwocku w ul. Polnej [Aktualizacja]

W związku z przeglądem technicznym sieci wodociągowej w ul. Polnej w Otwocku, w dniu 26 stycznia 2023, w godzinach 9:00 - 12:00 zostanie zamknięty dopływ wody do posesji znajdujących się przy w.w. ulicy.

Aktualizacja 26.01.2023, godzina 12:00 - Przegląd zakończony. 

Author: jan

Share This Post On
OPWiK

Administratorem danych osobowych jest Otwockie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. z siedzibą w Otwocku, ul. Karczewska 48, 05-400 Otwock.

Kontakt z Administratorem jest możliwy pisemnie na adres Otwockie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o., ul. Karczewska 48, 05-400 Otwock.

Ponadto, kontakt z Inspektorem Ochrony Danych, w każdej sprawie dotyczącej przetwarzania danych osobowych, możliwy jest  poprzez e-mail opwik@opwik.com