13
mar

Koniec prac serwisowych na stacji ścieków dowożonych w dniu 13.03.2023

Otwockie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. informuje,
że prace serwisowe na stacji zlewnej ścieków dowożonych zostały zakończone,
a stacja jest ponownie dostępna.