10
mar

Komunikat o zmianie adresu Spółki

Uprzejmie informujemy, że Otwockie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. zmieniła adres Spółki z dotychczasowego to jest: ul. Karczewska 48, 05-400 Otwock, na następujący: ul. Józefa Ignacego Kraszewskiego 1, 05-402 Otwock.

W związku z powyższym, prosimy kierować wszelką korespondencję na nowy adres.

Wszelkie sprawy należy uzgadniać w biurze obsługi klienta przy ul. Józefa Ignacego Kraszewskiego 1 w Otwocku.