mogą wystąpić tymczasowe uciążliwości zapachowe, za które z góry przepraszamy

Otwockie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. informuje, iż z uwagi na prowadzone prace związane z modernizacją części osadowej oczyszczalni ścieków (termin zakończenia prac do 31.03.2019r.), mogą wystąpić tymczasowe uciążliwości  zapachowe, za które z góry przepraszamy

Author: Administrator

Share This Post On
Do NOT follow this link or you will be banned from the site!

Administratorem danych osobowych jest Otwockie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. z siedzibą w Otwocku, ul. Karczewska 48, 05-400 Otwock.

Kontakt z Administratorem jest możliwy pisemnie na adres Otwockie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o., ul. Karczewska 48, 05-400 Otwock.

Ponadto, kontakt z Inspektorem Ochrony Danych, w każdej sprawie dotyczącej przetwarzania danych osobowych, możliwy jest  poprzez e-mail opwik@opwik.com