Gospodarka osadowa

Przefermentowane osady ściekowe zawierające ok. 50% części organicznych stanowią źródło substancji nawozowych i do niedawna były stosowane do użyźniania gleb. Nadawały się do nawożenia gleb w rolnictwie, do rekultywacji gleb na cele rolne i nie rolne. Osady ściekowe mogą być również być wykorzystywane w hodowli roślin służących do produkcji kompostu oraz roślin nieprzeznaczonych do spożycia i produkcji pasz (np. hodowli roślin stosowanych do celów energetycznych).

 

Komory fermentacyjne osadów ściekowych

OPWiK

Administratorem danych osobowych jest Otwockie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. z siedzibą w Otwocku, ul. Karczewska 48, 05-400 Otwock.

Kontakt z Administratorem jest możliwy pisemnie na adres Otwockie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o., ul. Karczewska 48, 05-400 Otwock.

Ponadto, kontakt z Inspektorem Ochrony Danych, w każdej sprawie dotyczącej przetwarzania danych osobowych, możliwy jest  poprzez e-mail opwik@opwik.com