Gospodarka osadowa

Przefermentowane osady ściekowe zawierające ok. 50% części organicznych stanowią źródło substancji nawozowych i do niedawna były stosowane do użyźniania gleb. Nadawały się do nawożenia gleb w rolnictwie, do rekultywacji gleb na cele rolne i nie rolne. Osady ściekowe mogą być również być wykorzystywane w hodowli roślin służących do produkcji kompostu oraz roślin nieprzeznaczonych do spożycia i produkcji pasz (np. hodowli roślin stosowanych do celów energetycznych).

 

Komory fermentacyjne osadów ściekowych

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!

Administratorem danych osobowych jest Otwockie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. z siedzibą w Otwocku, ul. Karczewska 48, 05-400 Otwock.

Kontakt z Administratorem jest możliwy pisemnie na adres Otwockie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o., ul. Karczewska 48, 05-400 Otwock.

Ponadto, kontakt z Inspektorem Ochrony Danych, w każdej sprawie dotyczącej przetwarzania danych osobowych, możliwy jest  poprzez e-mail opwik@opwik.com