22
paź

Od dnia 23.10.2019r. istnieje możliwość podpisywania umów z dostawcami ( przewoźnikami ) na nieczystości ciekłe pochodzące z przydomowych oczyszczalni ścieków ( tzw. osadów z przydomowych oczyszczalni ).