Od dnia 23.10.2019r. istnieje możliwość podpisywania umów z dostawcami ( przewoźnikami ) na nieczystości ciekłe pochodzące z przydomowych oczyszczalni ścieków ( tzw. osadów z przydomowych oczyszczalni ).

Od dnia 23.10.2019r. istnieje możliwość podpisywania umów z dostawcami ( przewoźnikami ) na nieczystości ciekłe pochodzące z przydomowych oczyszczalni ścieków ( tzw. osadów z przydomowych oczyszczalni ).

Zainteresowanych w celu podpisania umowy zapraszamy do siedziby Spółki mieszczącej się na ul. Karczewskiej 48

Author: Karol Cała

Share This Post On
Do NOT follow this link or you will be banned from the site!

Administratorem danych osobowych jest Otwockie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. z siedzibą w Otwocku, ul. Karczewska 48, 05-400 Otwock.

Kontakt z Administratorem jest możliwy pisemnie na adres Otwockie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o., ul. Karczewska 48, 05-400 Otwock.

Ponadto, kontakt z Inspektorem Ochrony Danych, w każdej sprawie dotyczącej przetwarzania danych osobowych, możliwy jest  poprzez e-mail opwik@opwik.com