AWARIA SIECI WODOCIĄGOWEJ OTWOCK ul. GAŁCZYŃSKIEGO

W dniu 07.10.2019 r ok. godz. 12,30 zgłoszono wyciek wody z sieci wodociągowej w ul. Gałczyńskiego przy pos. Nr 13 w Otwocku. Powyższe spowodowane jest wystąpieniem awarii sieci wodociągowej z rur żeliwnych Dn 100 mm w ul. Gałczyńskiego. Wobec powyższego zamknięto dopływ wody dla odbiorców z w/w ulicy a brygada OPWiK Sp. z o.o. przystąpiła do usuwania wycieku. Przywrócenie dostawy wody przewidywane jest w dniu dzisiejszym ok. godz. 19,00.  

Za zaistniałą sytuację odbiorców wody z ul. Gałczyńskiego przepraszamy.

                                                                                                                      OPWiK

Author: Administrator

Share This Post On
Do NOT follow this link or you will be banned from the site!

Administratorem danych osobowych jest Otwockie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. z siedzibą w Otwocku, ul. Karczewska 48, 05-400 Otwock.

Kontakt z Administratorem jest możliwy pisemnie na adres Otwockie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o., ul. Karczewska 48, 05-400 Otwock.

Ponadto, kontakt z Inspektorem Ochrony Danych, w każdej sprawie dotyczącej przetwarzania danych osobowych, możliwy jest  poprzez e-mail opwik@opwik.com