09
lis

Odwiedziny studentów Politechniki Warszawskiej

Dzisiaj w OPWiK Sp. z o.o. odwiedziły nas dwie grupy studentów Politechniki Warszawskiej Wydziału Instalacji Budowlanych Hydrotechniki i Inżynierii Środowiska, specjalności Inżynieria Sanitarna i Wodna oraz Zaopatrzenie w Wodę i Odprowadzenie Ścieków.

W pierwszej kolejności studenci zostali zapoznani od strony teoretycznej z układem technologicznym oczyszczania ścieków, jak również gospodarki osadowo-biogazowej, a następnie zajęcia przeniosły się na teren naszej oczyszczalni ścieków.

Studenci mieli możliwość zapoznania się z poszczególnymi obiektami, jak również urządzeniami wchodzącymi w skład procesu oczyszczania.

Zajęcia terenowe wzbudziły duże zainteresowanie wśród studentów, co przełożyło się na ogromną ilość merytorycznych pytań do naszych technologów.

Możliwość uczestnictwa w szkoleniach studentów uczelni technicznej jest dla Zarządu naszej Spółki istotne ze względu na korzyści związane z aktualizacją wiedzy pracowników oraz potencjalnym pozyskiwaniem nowych talentów i innowacyjnych rozwiązań technologicznych.