23
sie

Ogłoszenie – dot. włączenia do sieci nowo budowanego przyłącza wodociągowego – wstrzymanie dostaw wody przy ul – Miziołka, Grota Roweckiego w dn. 29.08.2019