14
sie

Ogłoszenie – dot. włączenia do sieci nowo budowanego przyłącza wodociągowego – wstrzymanie dostaw wody przy ul – Sztaszica, Kupiecka, Odyniecka, Bazarowa w dn. 20.08.2019r.