25
wrz

Ogłoszenie – dot. włączenia do sieci nowo budowanego przyłącza wodociągowego – wstrzymanie dostaw wody przy ul. Sołtana i ul. Wspaniałej w dn. 26.09.2019