Ogłoszenie – dot. włączenia do sieci nowo budowanego przyłącza wodociągowego – wstrzymanie dostaw wody przy ul. Sołtana i ul. Wspaniałej w dn. 26.09.2019

Ogłoszenie - dot. włączenia do sieci nowo budowanego przyłącza wodociągowego - wstrzymanie dostaw wody przy ul - Sołtana i Wspaniałej w dn. 26.09.2019, szczegółowe informacje w pliku PDF poniżej:

Ogłoszenie dot. prac w dn. 26.09.2019

Author: Administrator

Share This Post On
Do NOT follow this link or you will be banned from the site!

Administratorem danych osobowych jest Otwockie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. z siedzibą w Otwocku, ul. Karczewska 48, 05-400 Otwock.

Kontakt z Administratorem jest możliwy pisemnie na adres Otwockie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o., ul. Karczewska 48, 05-400 Otwock.

Ponadto, kontakt z Inspektorem Ochrony Danych, w każdej sprawie dotyczącej przetwarzania danych osobowych, możliwy jest  poprzez e-mail opwik@opwik.com