11
sie

Okresowy przegląd i analiza hydrauliczna układu wodociągowego

Szanowni Państwo,
Mamy świadomość że pojawianie się osadu w wodzie jest dla Państwa uciążliwe, jednak prosimy o wyrozumiałość – aktualnie trwają badania sprawności i wydajności hydrantów przeciwpożarowych zainstalowanych na sieci wodociągowej w Otwocku i Karczewie, w ramach okresowych przeglądów i analizy hydraulicznej układu wodociągowego zleconych przez Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej. Pełna sprawność infrastruktury przeciwpożarowej jest dla nas priorytetem, który ma na celu zapewnić odpowiednią wydajność sieci w wypadku sytuacji kryzysowej, jaką jest pożar.
Dzisiaj zaplanowane jest badanie infrastruktury w ulicach od ul. Rycerskiej do ul. Brzozowej.