08
sie

Informacja dotycząca przyjmowania próbek mikrobiologicznych w dniu 14 sierpnia 2023

Szanowni Państwo,
W związku ze zbliżającym się dniem wolnym od pracy tj. 15.08.2023 (Wniebowzięcie NMP) informujemy, iż w dniu 14.08.2023 (poniedziałek) Laboratorium nie będzie przyjmować próbek wody do badań mikrobiologicznych.
Powyższe podyktowane jest metodyką badań i wymaganym czasem na realizację badań mikrobiologicznych.
Jednocześnie informujemy, że oznaczenia fizykochemiczne wody będą wykonywane przez Laboratorium w tym dniu bez zmian (próbki przyjmować będziemy w godzinach 7.00 – 11.00).