22
gru

Planowane zamknięcie wody na odcinku ul. Krasickiego (odcinek ul. Staffa – ul. Prusa) i ul. Staffa w Karczewie