17
lis

Pomoc OPWiK Sp. z o.o. w usuwaniu skutków pogorszenia jakości wody

Szanowni Państwo,
OPWiK Sp. z o.o. po raz kolejny wspiera sąsiednią gminę w trudnej sytuacji. Z uwagi na dobrą współpracę międzygminną, spółka przetransportowała i użyczyła przewoźne zbiorniki na potrzeby tymczasowego zaopatrzenia mieszkańców gminy Osieck w wodę.

Podobna sytuacja miała miejsce w maju tego roku, kiedy to ze względu na pogorszenie jakości oraz ciśnienia wody w gminie Celestynów, OPWiK Sp. z o.o. wsparła sąsiadów użyczając im przewoźne zbiorniki na wodę. Jak widać na powyższych przykładach, OPWiK Sp. z o.o. jest spółką na którą zawsze można liczyć. 💪💧