07
sie

Projekty w ramach programu Polski Ład

Mamy przyjemność poinformować Państwa, że OPWiK Sp. z o.o. wygrało przetarg na realizację projektów dofinansowanych w ramach programu Polski Ład. Inwestycja została podzielona na dwie części. Pierwsza dotyczy optymalizacji gospodarki wodno-ściekowej za kwotę ponad 5 700 000 zł brutto, natomiast druga modernizacji ciągu technologicznego na oczyszczalni ścieków za kwotę ponad 725 000 zł brutto.

W ramach pierwszej części robót powstanie ponad 2700 m sieci wodociągowej w ulicach:

 1. Parkowej i Ślusarskiego o długości ok. 200m,
 2. Wyzwolenia o długości ok. 100 m,
 3. Koralowej o długości ok. 150 m,
 4. Młynarskiej o długości ok. 175 m,
 5. Rzecznej o długości ok. 120 m,
 6. Malwy o długości ok. 265 m,
 7.  Zagłoby (od ulicy Zielonej) o długości ok. 880 m wraz z przyłączem do projektowanej sieci,
 8.  Kartuzkiej o długości ok. 270 m,
 9.  Krasińskiego o długości o długości ok. 120 m,
 10.  Narutowicza o długości ok. 440 m,

Jak również ponad 2900 m sieci kanalizacyjnej w ulicach:

 1. Zielonej o długości ok. 145 m wraz z przyłączem do projektowanej sieci,
 2. Odynieckiej o długości ok. 245 m,
 3. Mickiewicza o długości ok. 170 m,
 4. Karczewskiej o długości ok. 240 m,
 5. Andriollego o długości ok. 185 m,
 6. Dłuskiego o długości ok. 87 m,
 7. Syrokomli o długości ok. 95 m,
 8. Otwockiej o długości ok. 110 m,
 9. Budrysów o długości ok. 120 m,
 10. Wyzwolenia o długości ok. 35 m,
 11. Żurawia (kanał grawitacyjny) o długości 699 m,
 12. Żurawia (przewód tłoczny z przepompownią szt.1) o długości 383 m,
 13. Kossaka o długości 319 m,
 14. Skorupki o długości 91 m,
 15. Samorządowej o długości ok. 1100 m. (Sieć kanalizacyjna zastępcza z wykorzystaniem istniejącego kanału sanitarnego)

Aktualnie trwają prace w ul. Dłuskiego i Andriollego.

W ramach drugiej części prac nastąpi modernizacja ciągu technologicznego w oczyszczalni ścieków, w tym:

 1. Modernizacja układu zasilania rozdzielni 0,4kV polegający na wymianie 4 sztuk wyłączników głównych wraz z układem automatyki.  
 2. Modernizacja zestawu dwóch krat z prasą do usuwania skratek ze ścieków w Pompowni Głównej wraz z wymianą szafy sterowniczej dla poprawy ich pracy.
 3. Modernizacja układu recyrkulacji zewnętrznej osadu wraz z wymianą dwóch pomp samozasysających odśrodkowych .
 4. Modernizacja układu odwadniania osadu przefermentowanego  wraz z wymianą dwóch pomp podających osad na wirówki odwadniające.
 5. Modernizacja układu zagęszczania osadu surowego wraz z wymianą dwóch pomp podających osad na wirówki zagęszczające.