12
mar

Rozpoczęcie współpracy z Politechniką Warszawską

Z przyjemnością informujemy, że dniu 5 marca 2024 roku zostało podpisane porozumienie o współpracy w obszarze współdziałania na rzecz projektów edukacyjnych i badawczo-rozwojowych między Wydziałem Instalacji Budowlanych, Hydrotechniki i Inżynierii Środowiska PW oraz Otwockim Przedsiębiorstwem Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o., które posiada potencjał w postaci doświadczenia i wiedzy praktycznej oraz eksploatacyjnej w dziedzinie biologicznych procesów oczyszczania ścieków komunalnych i przeróbki osadów ściekowych.

Wydział Instalacji Budowlanych, Hydrotechniki i Inżynierii Środowiska PW reprezentował dr hab. inż. Paweł Popielski, prof. uczelni, Dziekan WIBHiIŚ PW. Otwockie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. reprezentowali Mateusz Rojek, Prezes Zarządu oraz Paweł Przybylski, Kierownik Oczyszczalni. W spotkaniu uczestniczyła również dr hab. inż. Monika Żubrowska-Sudoł, prof. uczelni – Kierownik Zakładu Zaopatrzenia w Wodę i Odprowadzania Ścieków  oraz dr inż. Katarzyna Umiejewska, prof. uczelni – koordynator współpracy.

Współpraca obejmować będzie między innymi propagowanie aktywności związanych z ekologią, ochroną środowiska i racjonalnym korzystaniem z zasobów środowiska, ze szczególnym uwzględnieniem ochrony wód i różnorodności biologicznej, organizacji wizyt studyjnych oraz praktyk dla studentów, Kół Naukowych oraz słuchaczy studiów podyplomowych, a także współpracy przy realizacji badań i prowadzeniu działalności dydaktycznej.