22 marca Światowy Dzień Wody 2019 w OPWiK

22 marca Światowy Dzień Wody 2019 w OPWiK

22 marca 2019 roku już po raz 27 obchodziliśmy Światowy Dzień Wody w Polsce i na całym świecie. Również Otwockie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji zorganizowało na terenie Stacji Uzdatniania Wody (SUW) na ulicy Karczewskiej obchody z udziałem uczniów otwockich szkół podstawowych.

Uczniowie pięciu piątych klas i jednej klasy siódmej ze szkół podstawowych nr 3, nr 4 i nr 12 mieli okazję poznać proces technologiczny produkcji wody w Otwocku. Pracownicy OPWiK zaprezentowali uczniom zagadnienia związane z ujmowaniem, uzdatnianiem, magazynowaniem i dystrybucją wody w mieście. Uczniowie interesowali się obiektami stacjonarnymi SUW Karczewska oraz specjalistycznymi pojazdami niezbędnymi do eksploatacji sieci wodociągowej.

Wizyta dzieliła się na dwie części.

Część pierwsza to prezentacja multimedialna na temat procesu otrzymywania wody, jej oczyszczania i dystrybucji. Dodatkowo pojawił się element konkursu dotyczący wiedzy o wodzie w którym dzieci zdobywały nagrody.

Część druga to przejście po obiektach znajdujących się na terenie Spółki OPWiK a mianowicie:

1. Dzieci w pierwszej kolejności zobaczyły w jaki sposób pobiera się wodę przez studnie głębinowe ( rurociągiem technologicznym do stacji uzdatniania wody).

2. Następnie obejrzały zbiorniki retencyjne do których trafia uzdatniona woda.

3. Kolejnym etapem było poznanie pompowni sieciowej w której zobaczyły w jaki sposób woda trafia poprzez dystrybucję do ich domów.

4. Obejrzały pojazdy specjalistyczne m.in. WUKO pojazd z zabudową do hydrodynamicznego czyszczenia sieci kanalizacyjnej oraz pojazd do monitoringu sieci, teleinspekcji, wykrywania wycieków i badania wydajności hydrantów ( dysponujący 2 robotami).

5. Na koniec wizyty otrzymały słodki poczęstunek i możliwość spróbowania wody z saturatora.

Dowiedziały się również, że otwockie wodociągi działają już od 1935 roku, a początkowa sieć wodociągowa miała długość 4,5 km. Obecnie woda z OPWiK jest dostarczana do mieszkańców Otwocka i Karczewa, a łączna długość sieci wodociągowej wynosi 255 km. I co bardzo ważne - woda z otwockich i karczewskich kranów nadaje się do bezpośredniego spożycia.

Dzieci chętnie odpowiadały na pytania dotyczące powiedzonek o wodzie i jej właściwości fizyczno-chemicznych, a na koniec pobytu w SUW Karczewska atrakcją był saturator z wodą sodową. Gospodarze zadbali również o słodkie łakocie.

Uczniowie godnie reprezentowali swoje szkoły, a w takich warunkach zdobyta wiedza nt. wody na pewno na długo pozostanie w ich głowach. OPWiK planuje zaproszenie uczniów pozostałych szkół otwockich i szkół karczewskich do swojej siedziby.

Author: Rafał Boruta

Share This Post On
Do NOT follow this link or you will be banned from the site!

Administratorem danych osobowych jest Otwockie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. z siedzibą w Otwocku, ul. Karczewska 48, 05-400 Otwock.

Kontakt z Administratorem jest możliwy pisemnie na adres Otwockie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o., ul. Karczewska 48, 05-400 Otwock.

Ponadto, kontakt z Inspektorem Ochrony Danych, w każdej sprawie dotyczącej przetwarzania danych osobowych, możliwy jest  poprzez e-mail opwik@opwik.com