OGŁOSZENIE – 09.04.2019r.

Otwock, dnia 05 kwietnia 2019 r.

 

O G Ł O S Z E N I E

Uprzejmie informujemy odbiorców wody,  że  w  dniu   09.04.2019. 

w   godzinach   od  8oo   do  18oo w związku z koniecznością wykonania włączenia nowo wybudowanego odcinka sieci wodociągowej w skrzyżowaniu ul. Szosa Lubelska z ulicami Żeromskiego i Wypoczynkową, związanej z budową drogi ekspresowej S 17, zostanie na ten okres wstrzymana dostawa wody do posesji zasilanych z odcinków sieci wodociągowej w ulicach :

  • Szosa Lubelska ;
  • Wypoczynkowa (od Szosa Lubelska do Nadrzeczna) ;
  • Nadrzeczna ;
  • Strażacka ;
  • Ciasna ;
  • Spartańska (1, 1A, 2, 3, 3A, 4, 4A÷F, 5) ;

Wobec zmian w kierunkach przepływów może nastąpić okresowe pogorszenie jakości wody. Za wynikłe z tego powodu niedogodności uprzejmie przepraszamy.

Z poważaniem,

OPWiK

Author: Michał Pietruczyk

Share This Post On
Do NOT follow this link or you will be banned from the site!

Administratorem danych osobowych jest Otwockie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. z siedzibą w Otwocku, ul. Karczewska 48, 05-400 Otwock.

Kontakt z Administratorem jest możliwy pisemnie na adres Otwockie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o., ul. Karczewska 48, 05-400 Otwock.

Ponadto, kontakt z Inspektorem Ochrony Danych, w każdej sprawie dotyczącej przetwarzania danych osobowych, możliwy jest  poprzez e-mail opwik@opwik.com