Aktualności

Awarie

Nasze usługi

Zadowolenie Klientów jest dla nas najwyższym celem i dlatego decyduje o kierunku naszego rozwoju, który realizujemy zgodnie z zasadami Dobrej Praktyki Profesjonalnej, w oparciu o normę PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02

Nasz Woda

Nasz Woda

Zaopatrujemy w wodę kilkadziesiąt tysięcy mieszkańców gmin Otwock i Karczew

Oczyszczalnia

Oczyszczalnia

Mechaniczno-biologiczna oczyszczalnia ścieków komunalnych w Otwocku obsługuje teren aglomeracji otwockiej

PSZOK

PSZOK

Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych dla miasta Otwocka

Laboratorium

Zadowolenie Klientów jest dla nas najwyższym celem i dlatego decyduje o kierunku naszego rozwoju, który realizujemy zgodnie z zasadami Dobrej Praktyki Profesjonalnej, w oparciu o normę PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02

Jakość Wody

Sprawdź aktualne informacje o jakości wody oraz o jej twardości

Wysokość Taryf

dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na lata 2021-2024

Dokumeny do Pobrania

Najważniejsze dokumenty dostępne w formie elektronicznej dla Twojej wygody.

Telefon Alarmowy