Wstrzymanie dostaw wody w ul. Okrzei w dniu 12.04.2022

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy odbiorców wody, że w dniu 12.04.2022 w godzinach od 09:00 do 14:00, w związku z włączeniem nowo wybudowanego przyłącza wodociągowego do istniejącej sieci wodociągowej, zostanie na ten okres wstrzymana dostawa wody w ul. Okrzei na odcinku od ul. Hallera do ul. Batorego oraz do posesji przy ul. Przewoska 43.

Po zakończeniu robót zostanie przeprowadzone płukanie tego odcinka sieci. Za wynikłe z tego powodu niedogodności uprzejmie przepraszamy.

 

Author: jan

Share This Post On
OPWiK

Administratorem danych osobowych jest Otwockie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. z siedzibą w Otwocku, ul. Karczewska 48, 05-400 Otwock.

Kontakt z Administratorem jest możliwy pisemnie na adres Otwockie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o., ul. Karczewska 48, 05-400 Otwock.

Ponadto, kontakt z Inspektorem Ochrony Danych, w każdej sprawie dotyczącej przetwarzania danych osobowych, możliwy jest  poprzez e-mail opwik@opwik.com