11
kwi

Wstrzymanie dostaw wody w ul. Okrzei w dniu 12.04.2022

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy odbiorców wody, że w dniu 12.04.2022 w godzinach od 09:00 do 14:00, w związku z włączeniem nowo wybudowanego przyłącza wodociągowego do istniejącej sieci wodociągowej, zostanie na ten okres wstrzymana dostawa wody w ul. Okrzei na odcinku od ul. Hallera do ul. Batorego oraz do posesji przy ul. Przewoska 43.

Po zakończeniu robót zostanie przeprowadzone płukanie tego odcinka sieci. Za wynikłe z tego powodu niedogodności uprzejmie przepraszamy.