08
lut

Wysokość opłat zbiorowego zaopatrzenia w wodę i odprowadzenia ścieków

Szanowni Państwo!

Uprzejmie informujemy, że wysokość cen i stawek opłat zbiorowego zaopatrzenia w wodę oraz opłat zbiorowego odprowadzenia ścieków zostaje utrzymana na obowiązującym poziomie.