08
wrz

Zapraszamy do korzystania z usług naszego Laboratorium

Zapraszamy do korzystania z usług naszego Laboratorium. W obszarze działalności posiadamy metody badawcze, akredytowane przez Polskie Centrum Akredytacji i zatwierdzone przez Powiatową Stację Sanitarno-Epidemiologiczną w Otwocku.

Na potrzeby klientów wykonujemy badania mikrobiologiczne i fizykochemiczne wody oraz ścieków z terenu Otwocka i okolic. Oferujemy usługę pobierania próbek wody i ścieków przez przeszkolony zespół próbkobiorców, dzięki czemu mają Państwo pewność, że próbka wody do badania nie zostanie przypadkowo zanieczyszczona w trakcie pobierania lub transportu.

Szczegóły dotyczące zakresu analiz i metod badawczych znajdą Państwo tutaj. W razie pytań lub wątpliwości jesteśmy do Państwa dyspozycji.