26
kwi

Zarządzenie Nr 06/04/2019 z dn. 26.04.2019r. – w sprawie obowiązywania ceny za 1m3 nieczystości ciekłych dowożonych do stacji zlewnej