Ogłoszenie – nowe taryfy dostawy wody i odbioru ścieków oraz opłat abonamentowych od 01.05.2019r.
Maj07

Ogłoszenie – nowe taryfy dostawy wody i odbioru ścieków oraz opłat abonamentowych od 01.05.2019r.

Otwockie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. informuje, że na podstawie Decyzji WA.RZT.070.5.10.9.2019 Dyrektora Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie z dnia 24 kwietnia 2019 roku wprowadza się ceny za 1 m3 dostarczanej wody i 1 m3 odbioru ścieków oraz opłaty abonamentowe obowiązujące przed dniem 21 stycznia 2018 roku.

Czytaj więcej
Do NOT follow this link or you will be banned from the site!

Administratorem danych osobowych jest Otwockie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. z siedzibą w Otwocku, ul. Karczewska 48, 05-400 Otwock.

Kontakt z Administratorem jest możliwy pisemnie na adres Otwockie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o., ul. Karczewska 48, 05-400 Otwock.

Ponadto, kontakt z Inspektorem Ochrony Danych, w każdej sprawie dotyczącej przetwarzania danych osobowych, możliwy jest  poprzez e-mail opwik@opwik.com