Ogłoszenie – nowe taryfy dostawy wody i odbioru ścieków oraz opłat abonamentowych od 01.05.2019r.

Otwockie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. informuje, że na podstawie Decyzji WA.RZT.070.5.10.9.2019   Dyrektora Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie z dnia 24 kwietnia 2019 roku  wprowadza się ceny za 1 m3 dostarczanej wody i 1 m3 odbioru ścieków oraz opłaty abonamentowe obowiązujące przed dniem 21 stycznia 2018 roku.

Z tytułu dostawy wody i odbioru ścieków oraz opłat abonamentowych  od dnia 01 maja 2019 roku obowiązują następujące ceny.

Treść ogłoszenia wraz z taryfami znajduję się w Aktualne taryfy lub w załączniku:

O G Ł O S Z E N I E taryfy od 01 maja 2019r.

Author: Administrator

Share This Post On
Do NOT follow this link or you will be banned from the site!

Administratorem danych osobowych jest Otwockie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. z siedzibą w Otwocku, ul. Karczewska 48, 05-400 Otwock.

Kontakt z Administratorem jest możliwy pisemnie na adres Otwockie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o., ul. Karczewska 48, 05-400 Otwock.

Ponadto, kontakt z Inspektorem Ochrony Danych, w każdej sprawie dotyczącej przetwarzania danych osobowych, możliwy jest  poprzez e-mail opwik@opwik.com