15
lut

Komunikat o możliwości wystąpienia osadu w wodzie dostarczanej w dniach 21 i 22 lutego 2024 r.

Szanowni Państwo,

W ramach prowadzonych obecnie robót budowlanych, związanych z rozbudową skrzyżowania ulic Batorego, Karczewskiej i Matejki w Otwocku, zakres prac dotyczy również przebudowy i remontu magistrali i rozdzielczego odcinka sieci wodociągowej. Celem przebudowy jest zmiana trasy magistrali wodociągowej i przewodów rozdzielczych od niej odchodzących, w sposób by nie kolidowały z geometrycznym układem ronda, czyli wyspy i jego części jezdnej. Przedmiotowe działanie wykluczy w przyszłości ingerowanie w nowo budowane rondo, w przypadku potencjalnej awarii wodociągu. Przebudowie poddany jest odcinek przewodu magistralnego, o średnicy Ø400mm na długości ok. 150m i przewody rozdzielcze o Ø180mm i Ø125mm, o łącznej długości ok. 180m.

Obecnie wykonawca robót przygotowuje przepięcie wodociągu i połączenie nowych odcinków z istniejącymi. Z uwagi na zminimalizowanie uciążliwości dla odbiorców usług wodociągowych świadczonych przez OPWiK Sp. z o.o., roboty będą prowadzone w godzinach nocnych- od godz. 23:00 do godz. 4:00 w dniach z 20/21 i 21/22 lutego 2024 r. Niestety po zakończeniu prac, jeszcze przez kilka godzin, prawdopodobnie wystąpi osad w dostarczanej wodzie w niektórych rejonach Otwocka i Karczewa (ze względu na układ i formę sieci wodociągowej w Otwocku i Karczewie nie ma możliwości jednoznacznego określenia, gdzie dokładnie mogą wystąpić opisane uciążliwości).

Z uwagi na powyższe, OPWiK Sp. z o.o. przygotowało punkty poboru wody do spożycia w Otwocku przy ul. Karczewskiej 48, przy budynku dyspozytorni i na cele gospodarcze w zdrojach ulicznych przy ul. Okrzei/Batorego, ul. Wiejskiej (park Wiejska) i z beczkowozu.

Za utrudnienia przepraszamy.