13
lut

Komunikat w sprawie remontu i przebudowy sieci wodociągowej w Otwocku

! ! ! AKTUALIZACJA ! ! !

Szanowni Państwo,
Nastąpiła zmiana terminu prac dotyczących przebudowy i remontu magistrali i rozdzielczego odcinka sieci wodociągowej na skrzyżowaniu ulic Batorego, Karczewskiej i Matejki w Otwocku.
Nowy termin to godziny nocne od 23:00 do 4:00 w dniach z 20 na 21 i 21 na 22.02.2024r.

! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !

W nawiązaniu do wcześniejszego komunikatu w sprawie remontu i przebudowy sieci wodociągowej w Otwocku, przekazujemy dalsze informacje.
W ramach prowadzonych obecnie robót budowlanych, związanych z rozbudową skrzyżowania ulic Batorego, Karczewskiej i Matejki w Otwocku, zakres prac dotyczy również przebudowy i remontu magistrali i rozdzielczego odcinka sieci wodociągowej. Celem przebudowy jest zmiana trasy magistrali wodociągowej i przewodów rozdzielczych od niej odchodzących, w sposób by nie kolidowały z geometrycznym układem ronda, czyli wyspy i jego części jezdnej. Przedmiotowe działanie wykluczy w przyszłości ingerowanie w nowo budowane rondo, w przypadku potencjalnej awarii wodociągu. Przebudowie poddany jest odcinek przewodu magistralnego, o średnicy Ø400mm na długości ok. 150m i przewody rozdzielcze o Ø180mm i Ø125mm, o łącznej długości ok. 180m.
Obecnie wykonawca robót przygotowuje przepięcie wodociągu i połączenie nowych odcinków z istniejącymi. Z uwagi na zminimalizowanie uciążliwości dla odbiorców usług wodociągowych świadczonych przez OPWiK Sp. z o.o., roboty będą prowadzone w godzinach nocnych- od godz. 23:00 do godz. 4:00. Planowane zakończenie prac wyznaczono na wczesne godziny poranne, dnia 16.02.2024r. Niestety po zakończeniu prac, jeszcze przez kilka godzin, prawdopodobnie wystąpi osad w dostarczanej wodzie w niektórych rejonach Otwocka i Karczewa (ze względu na układ i formę sieci wodociągowej w Otwocku i Karczewie nie ma możliwości jednoznacznego określenia, gdzie dokładnie mogą wystąpić opisane uciążliwości).
Z uwagi na powyższe, OPWiK Sp. z o.o. przygotowało punkty poboru wody do spożycia w Otwocku przy ul. Karczewskiej 48, przy budynku dyspozytorni i na cele gospodarcze w zdrojach ulicznych przy ul. Okrzei/Batorego, ul. Wiejskiej (park Wiejska) i z beczkowozu.
Za utrudnienia przepraszamy.