13
lut

Obniżone ciśnienie wody w sieci w godzinach nocnych w dniach 13 i 15 luty 2024

Szanowni Państwo,
W związku z robotami budowlanymi polegającymi na remoncie i przebudowie magistralnej i rozdzielczej sieci wodociągowej w Otwocku na skrzyżowaniu ul. S. Batorego z Karczewską i Matejki informujemy, iż w godzinach nocnych od 23:00 do 4:00 w dniach z 13 na 14 i 15 na 16.02.2024r. będzie dokonywane przepięcie wodociągu. W związku tym nastąpi obniżenie ciśnienia wody w sieci w tych godzinach. Z tego tytułu w godzinach dziennych do 16.02.2024r. w niektórych rejonach mista Otwocka i Karczewa może pojawić się osad w wodzie. Prosimy informować służby ekspl. OPWiK o zaistniałej sytuacji. Sieć wodociągowa jest na bieżącą płukana, informacja przekazana pozwoli na skuteczne oczyszczenie wodociągu.