OGŁOSZENIE – 11.04.2019r.

Otwock, dnia 08 kwietnia 2019 r.

 

O G Ł O S Z E N I E

Uprzejmie informujemy odbiorców wody, że od godziny 20oo dnia   10.04.2019., do godziny 6oo dnia 11.04.2019., w związku z koniecznością wykonania włączenia nowo wybudowanego odcinka sieci wodociągowej w rejonie przejazdu PKP, w ciągu ulic Żeromskiego i Filipowicza, związanego z modernizacją linii kolejowej Warszawa - Lublin, zostanie na ten okres wstrzymana dostawa wody do posesji zasilanych z odcinków sieci wodociągowej w ulicach : 

  •  ul. Armii Krajowej 3 ÷ 8 ;
  •   ul. Wspólna 3 ÷ 7 ;
  •   ul. Poniatowskiego 1, 3, 5 ;
  •   ul. Żeromskiego 1 ÷ 8  ;
  •   ul. Kościuszki 32, 37, 39 ;
  •   ul. Warszawska 41, 43, 45 ;
  •   ul. Willowa 1 ÷ 7 ;
  •  ul. Krucza ;

Wobec zmian w kierunkach przepływów może nastąpić okresowe pogorszenie jakości wody. Za wynikłe z tego powodu niedogodności uprzejmie przepraszamy.

Z poważaniem,

OPWiK

 

Author: Michał Pietruczyk

Share This Post On
Do NOT follow this link or you will be banned from the site!

Administratorem danych osobowych jest Otwockie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. z siedzibą w Otwocku, ul. Karczewska 48, 05-400 Otwock.

Kontakt z Administratorem jest możliwy pisemnie na adres Otwockie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o., ul. Karczewska 48, 05-400 Otwock.

Ponadto, kontakt z Inspektorem Ochrony Danych, w każdej sprawie dotyczącej przetwarzania danych osobowych, możliwy jest  poprzez e-mail opwik@opwik.com